Proiecte realizate

Cadastru și topografie

 • Măsurători topografice și documentație cadastrală în vederea înscrierii în cartea funciară și/sau obținerii autorizației de construire, dezlipiri/alipiri ternuri, relevee apartament, apartamentări/ reapartamentări, înscrieri/radieri construcții pe un teren înscris în CF, planuri de situație la diferite scări, refacere carte funciară etc. Beneficiari - persoane fizice, juridice.

 • GIS, baze de date, cartografie digitală

 • Consultanță GIS în proiectul Upgradarea sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale - beneficiar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 • Realizarea bazei de date în sistem GIS, concepție și cartografiere digitală a planșelor pentru 25 de studii în cadrul proiectului Strategia de dezvoltare teritorială a României - beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • Elaborarea planurilor PUG pentru comuna Casimcea, jud. Tulcea, beneficiar SC Quattro Design SRL.

 • Elaborarea planurilor PUZ pentru zone protejate și a documentației științifice pentru comunele Mănăstirea Humor, Arbore jud. Suceava și Orăștioara de Sus jud. Hunedoara, beneficiar SC Quattro Design SRL.

 • Elaborarea masterplan de dezvoltare pentru municipiul Drăgășani, beneficiar SC Quattro Design SRL.

 • Asistență tehnică pentru realizarea în sistem GIS a hărților de mediu - Project reference EUROPEAID/122962/D/SER/RO for the account of the Ministry of Environment and Sustainable Development of the Republic of Romania.

 • Efectuarea serviciilor de corectare a limitelor suprafeţelor din intravilan digitizate în cadrul proiectului LPIS România, beneficiar APIA, Romania.
 • Efectuarea serviciilor de control extern al calităţii pentru 800 de UAT-uri livrate de către contractorii de digitizare către Beneficiar in baza contractelor încheiate cu Agenţia de Plaţi si Intervenţie Pentru Agricultura (APIA), beneficiar SIVECO, Romania.

 • Realizarea blocurilor fizice pentru crearea bazei de date LPIS România – lot 3, lot 4, beneficiar APIA, Pasco Corporation.
 • Cartarea şi realizarea hărţilor tematice privind repartiţia habitatelor de specii, a siturilor Natura 2000 şi promovarea acestora, pentru PN Domogled – Valea Cernei, în cadrul proiectului LIFENAT04/RO/000225, beneficiar APM Reșița.

 • Proiectul Managementul Conservării Biodiversităţii – Realizarea hărţilor GIS ale ariilor protejate din România (judeţele: Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Harghita, Tulcea, Hunedoara, Vrancea), beneficiar Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

 • Proiectul Managementul Conservării Biodiversităţii – Realizarea hărţilor GIS ale Parcurilor Naturale şi Naţionale din România (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Naţional Semenic-Cheile Carașului, Parcul Natural Munții Apuseni, Parcul Naţional Retezat, Parcul Natural Bucegi), beneficiar Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, etc.

 • Geografie, peisaje, riscuri

 • Realizarea documentațiilor științifice privind cadrul natural, peisajele geografice, riscurile naturale și antropice aferente PUG Casimcea, jud. Tulcea, PUZ pentru zonele protejate din comunele Mănăstirea Humor, Arbore, jud. Suceava și Orăștioara de Sus jud. Hunedoara, beneficiar SC Quattro Design SRL.

 • Metode de prelucrare a datelor geospaţiale în vederea evidenţierii, monitorizării şi gestiunii fenomenelor de risc pe Dunăre şi în Lunca Dunarii, beneficiar Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, PNCDI, Programul Tehnologii în domeniul Aeronautic și Spațial - AEROSPAȚIAL, etc.